TELEFON: 98 32 31 31EMAIL: info@klarup-dyreklinik.dkÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG 08:00-17:00

FUGLE


SUNDHEDSUNDERSØGELSE

At lave en klinisk undersøgelse på en vågen fugl er svært, men ikke umulig. De er dækket af fjer, og kun en lille del af maven kan mærkes. Håndtering af fugle er udfordrende og stressende, for både ejer og fugl.

Derfor anbefaler vi, at sundhedsundersøgelsen af fuglen foregår i bedøvelse. Der vil i bedøvelsen blive taget røntgenbilleder af fuglen. Øjne, øre, svælg og næse vil blive kigget igennem, og der vil blive lyttet på hjerte og lunger. Der vil også blive lavet en afføringsprøve.

Er din fugl syg, kan der i denne forbindelse også tages en blodprøve og yderligere prøver, for eksempel fra svælg og kro. En kameraundersøgelse (endoscopi) af kropshulen kan også komme på tale.

Vi kan også tilbyde indlæggelse af syge fugle.

ENDOSCOPI

Endoscopi af fugle vil altid foregå i bedøvelse. Når man kigger ind i fuglens luftsække med kamera, kan man se langt de fleste af fuglens organer: hjerte, lunger, lever, kønsorganer, nyre, binyre og mave-tarmsystem.

Endoscopi af fugle kan komme på tale, når man ønsker at se efter svamp i luftsækkene, eller hvis man har set noget på røntgenbillederne, som man finder mistænksomt. Desuden kan endoscopi bruges til at vurdere den hormonelle status hos fuglen. Kønstest på denne måde er 100% sikker. Derudover er der mulighed for at udtage biopsier.

REPARATION AF FJER (IMPING)

For rovfugle som bruges til show, jagt eller hobby er det nødvendigt, at fjerdragten er i orden for, at de flyver bedst muligt. Det er ikke unormalt, at fuglene kan komme til at knække fjer under jagt eller kollisioner, og det kan være nødvendigt at lave forstrækninger eller proteser ud af fuglens egne fældede fjer.

Vi anbefaler, at reparationerne foregår i narkose for at undgå limrester i de andre fjer og minimere stress.

SLIBNING AF NÆB (COPING)

Nogle fugle slider ikke deres eget næb helt optimalt, og der kan blive behov for at korrigere længde og bid.

De fleste papegøjefugle har et stort og kraftigt næb, og vi anbefaler, at slibning foregår i narkose – alt efter hvor meget, der skal gøres.

De fleste rovfugle behøver ikke at komme i narkose for at få ordnet næb, da de kan hættes og derved minimeres stress. Men igen, det afhænger af omfanget. Skal der for eksempel opbygges en ny falketand, kan en bedøvelse komme på tale, da det typisk er mere omfattende.

NEUTRALISERING

Neutralisering af fugle kan komme på tale, når hunner bliver ved at producere æg, eller når man har et par gående sammen, men ikke ønsker unger.

Ved neutralisering er det ikke muligt at fjerne hormonerne, men man gør fuglene sterile. Hos hunner fjerner man æggelederen, og derved skrumper æggestokken ind og bliver inaktiv. Hos hanner klipper man sædstrengen over og laver derved en vasektomi. Begge procedurer foregår under fuld narkose.

Copyright Klarup Dyreklinik 2018